Click to listen highlighted text!

FAJNA

Spółdzielnia Socjalna
Działamy na rzecz inkluzji od 2014

Zaktywizowanych osób

Zrealizowanych projektów

%

Holizmu

FAJNA spółdzielnia jest:


Ponadnarodowa

Działalność ponadnarodowego przedsiębiorstwa społecznego opiera się na inkluzji społecznej, edukacji oraz zarządzaniu różnorodnością.

Innowacyjna

To, co nas wyróżnia, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania problemów zagrożenia wykluczeniem szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod

Zapobiegawcza

Skupiamy się przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

Doceniona

Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz umiejętne nim  zarządzanie owocowało wieloma nagrodami.

Systematyczna

Największą satysfakcję dają nam widoczne i regularne powtarzajace się efekty naszej pracy.

Pragmatyczna

Posiadamy wspólne wartości, idee, zasady oraz wspólny  cel.  Istotnym elementem jest tutaj  świadome  kreowanie  i  tworzenie  lokalnej wartości ekonomii społecznej i spółdzielczej.
Zróbmy coś razem
Społeczność Lokalna
Spółdzielnia promuje
integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Dzięki poczynaniom FAJNEJ widoczne jest polepszenie jakości życia ludzi, którzy są zaangażowani w jej działalność. Podwyższane są w sposób trwały zarówno kompetencje, jak i samą świadomość tych osób w zakresie rozwiązywania własnych problemów. W ten sposób beneficjentami stają się ponadto rodziny osób bezpośrednio zaangażowanych w życie spółdzielni.
Nie bez znaczenie
jest także oddziaływanie spółdzielni na społeczności lokalne drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Nasze działania opieramy o współpracę ponadsektorową oraz międzynarodową. Sięgamy także do koncepcji CSR oraz CSV i staramy się wspólnie z sektorem przedsiębiorstw prywatnych poszukiwać skutecznych rozwiązań poprawiających warunki i jakość życia zbiorowości społecznych.
Dzieci
Zespół:


Marek Szczygioł

Marek Szczygioł

Administrator

“Nie rób innym przykrości, trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba”
Bartosz Kamiński

Bartosz Kamiński

Inspektor Ochrony Danych

“Cicha woda brzegi rwie…”
Katarzyna Biedka

Katarzyna Biedka

Projektantka

“Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego. Lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej”
Aleksander Karwański

Aleksander Karwański

Specjalista ds. Współpracy

“Sukces jest naturalnym rezultatem uporczywej pracy.”
Sławomir Nawrot

Sławomir Nawrot

Dyrektor Logistyki

“To be a good leader you must first get to know yourself”
Patrycja Gil

Patrycja Gil

Handlowiec

“W prostej pokorze, objawia się mądrość serca… ”
Emil Ruszczyński

Emil Ruszczyński

Dyrektor Generalny Oddziału Gliwice

“Dobre chęci to kłamstwa, które wmawiają sobie słabi”
Bob Kamiński

Bob Kamiński

Prokurent

“Mogę wszystko! Pod warunkiem, że zrobię wszystko żeby to osiągnąć”
Partnerzy


Systim
Enadis
Ashoka
Społeczny Start-Up
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Aisec
Global Citizen
Samsung Business
Wzmacniacz dla firm
PWC
Marco
Nesst
Unoy
Mobilising Youth
Google
Google Ad Grants
KIS Zabrze
CIS Bytom
Województwo Śląskie
Wyższa Szkoła Biznesu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
MasterPeace
Klaster Biznesów Kreatywnych
ESKLASTER
MasterPeace
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Klaster Biznesów Kreatywnych
Siedziba biura zarządu:

FAJNA Spółdzielnia Socjalna
ul. Warszawska  36  /  I , 40-010 Katowice
tel. +48 720 120 720

Oddział Zabrze:

FAJNA Spółdzielnia Socjalna Oddział Zabrze
ul. Roosevelta  118 B1  /  7 , 41-800 Zabrze
tel. +48 720 120 720

Email Fajna
Pozostałe Oddziały

Oddział  GLIWICE:

Fajna Spółdzielnia Socjalna Oddział Gliwice

ul. Zwycięstwa  1 / I , 44-100 Gliwice

Oddział  BYTOM:

Fajna Spółdzielnia Socjalna Oddział Bytom

Rynek 26/5, 41-902 Bytom

Oddział  ZAGŁĘBIE:

Fajna Spółdzielnia Socjalna Oddział Zagłębie

ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Formularz kontaktowy:

9 + 12 =

Nasz Facebook:


6 hours ago

FAJNA Spółdzielnia Socjalna - FAJNA Social Cooperative

w niedzielę Koncert Finałowy Muzyka ormiańska w Gliwicach
w ramach International Day Of Peace - niedziela 18 listopada

MasterPeace POLAND
Trwają przygotowania do Koncertu Generalnego
"Muzyka ormiańska w Gliwicach"
International Day Of Peace - niedziela 18 listopada

Oddolny Projekt lokalny wspierany przez Partnerstwo
Chórtownia.org i MasterPeace POLAND
oraz współfinansowany przez
Śląskie Lokalnie - małe granty FIO
oraz Miasto Gliwice.

Dziękujemy za pomoc
AZM - Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska, Mrowisko. Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Śląskiej , Instytut Innowatyki, Klaster Biznesów Kreatywnych, FAJNA Spółdzielnia Socjalna - FAJNA Social Cooperative, Chór mieszany "Klaster", Ormiańska Spółdzielnia Socjalna Piast, Fundacja i4F - Impact4Future Foundation - Impact For Future, Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury, ONZ UNIC/Warsaw, ESKLASTER - Klaster Ekonomii Społecznej, Telewizja Imperium Gliwice, Głos Zabrza i Rudy Śląskiej i wielu innym organizacjom i osobom
( Justyna Dziuma / Petros Tovmasyan / Christina Sheroyan / Barbara Gajek-Kraska / Masha Alaverdyan )
... See MoreSee Less

View on Facebook

FAJNA SPółdzielnia Socjalna

Click to listen highlighted text!